Rättvisa för Irak – ställ de skyldiga till ansvar!

8 maj 19:00
ABF-Stockholm, Sveavägen 41
Rapporter från Irakkommissionens viktiga arbete i Bryssel 16-17 april 2014

Mathias Cederholm, historiker, inleder
Övriga deltagare från IrakSolidaritet rapporterar
Arr. IrakSolidaritet och ABF
läs mer på vår hemsida:

1 maj
Vill du hjälpa till med flygbladsutdelning och tidningsförsäljning, läs vidare här.
Om du hinner, kontakta oss gärna innan 1 maj så vi kan beräkna flygbladsåtgång.

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: info@iraksolidaritet.se

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.