Free Saibaba! Ingen tortyr av vår indiske vän!

free saibaba6

Först hämtade de kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist; Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten; Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude; Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.. / Pastor Niemöller

Vår rullstolsburne vän Saibaba som är lärare på universitetet i Dehli plockades upp av indisk polis på universitetet i fredags. Polisen tvingade in honom i en bil och satte på honom en ögonbindel. De har tidigare trakasserat honom genom storma in i hans bostad på universitetet i september och januari i år. Anklagelserna mot honom går ut på att han har utgjort ett politiskt stöd för naxalitrörelen i Indien. Faktum är att Saibaba sedan många år tillbaka har kritiserat den indiska regeringens militära kampanj som riktar sig mot ursprungsbefolkningens områden där naxalitrörelsen finns.

Vi vet att Saibaba i hemlighet har flugits till Nagpur i en annan delstat eftersom han i ett oövervakat läge lyckades låna en telefon av en städare på flygplatsen. Risken att han skall utsättas för tortyr är överhängande. Den indiska polisen utsätter regelmässigt politiska fångar för tortyr. På det hela taget är det politiska läget i Indien mycket allvarligt.

Indiens premiärminister Manmohan Singh har sagt att den ekonomiska utvecklingen är “farligt långsam”. Därför skall allt som rör den ekonomiska utvecklingen betraktas som frågor som rör den nationella säkerheten. De som är motståndare till exploateringsprojekt, liberaliseringar och privatiseringar betraktas som utvecklingsfientliga och därmed anti-nationella, Indiens fiender. Ingen genuin folkrörelse i Indien undkommer idag att betraktas som kriminell i centralmaktens eller delstatsmyndigheternas ögon. Aktivister och ledare åtalas med uppdiktad bevisning och löper hela
tiden risken att dödas av armé/polis/paramilitärer eller inhyrda torpeder.

Stöd Saibaba genom att visa myndigheterna att du känner till frågan. Skicka ett mejl till ambassaden i Stockholm och ställ några frågor:

political@indianembassy.se

Läs mer om fallet här:
http://sanhati.com/articles/9849/
Med vänliga solidaritetshälsningar från

Föreningen Indiensolidaritet
(medlemskap och/eller prenumeration kostar 100 kr och sätts in på Swedbank 82172032789240).

This entry was posted in Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.