Naxaliternas tidning publicerar Indiensolidaritets uttalande

CPI(maoist) har en tidning som heter Maoist Information Bulletin. Denna tidning har ersatt Peoples March som den viktigaste tidningen för info om naxalitrörelsen. I det senaste numret på sidan 43 har de med vårt löfte att göra olika former av solidaritetsarbete.

This entry was posted in Notiser, Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.