Nr 3: Svensk imperialism, kastfrågan och filippinska revolutionärer

Vi är glada att kunna ge er ett nytt och fräscht nummer av Dandakaranya! Detta nummer har temat “Sveriges imperialism i Indien”, en högst relevant fråga för alla som är intresserad av solidaritetsarbete här i Sverige. Ladda ner tidningen här.

 

This entry was posted in Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.