Sittprotest i lördags mot bortförandet av Saibaba

603fe467-9ce6-4ce5-be4f-869b13d7ea60wallpaper1

Vänner, kollegor och studenter protesterade i lördags mot arresteringen av Saibaba. Medlemmar i Democratic Students Union höll en sittande protest mot arresteringen. Drygt 50 personer samlades dagen efter arresteringen med kravet att åtalet mot Saibaba läggs ner. En delegation på fem personer har lämnat in skrivelse till delstaten Maharashtras  chefminister Prithviraj Chavan (polis därifrån grep honom). De krävde att han omedelbart och villkorslöst friges. 

Varken han eller hans fru visades arresteringsordern. Maharashtrapolisen har inte ansökt om att förflytta honom i laga ordning och därför anses det vara ett slags kidnappning. Saibaba är invalidiserad till 90 % och han har hjärtproblem. Protestanterna anser att han greps på ett sätt som måste betraktas som brottsligt och att domstolarna måste gå in och agera, sa Nirmalangshu Mukherji som är professor vid Dehlis universitets avdelning för filosofi.

Saibaba undervisar i engelska vid Ram Lal Anand College i Delhi University och har stått i spetsen för olika kamper inom universitetet och utanför, nu senast mot terminssystemet m.m. Han är en medlem av Revolutionary Democratic Front och är en frispråkig kritiker av den statliga markrofferipolitiken och att skogsmark överlämnas till multinationella företag. Polisen plundrade hans hem i september  och de hävdade att han var i besittning av “stulen egendom”.

Enligt hans familj, det finns det en möjlighet att polisen kommer att plantera komprometterande bevis på hans bärbara dator och andra lagringsenheter som de beslagtog i september. Detta för att försöka bevisa att han står i kontakt med naxalitledare. Enligt universitetstjänstemän, kommer Saibaba entledigas från sin tjänst eftersom han är i polisens förvar. Lärare vid universitetet planerar under tiden att starta ett motståndsprogram mot vad de kallar ett olagligt gripande .

This entry was posted in Indien, Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.