Världssvälten: Imperialistbolagen tar jorden från småbönderna

africa-women-working-in-the-field

Liberalerna påstår att världen blir bättre men det är bara storföretagen som får det bättre i praktiken. Läs det här. Det är riktigt allvarligt:

“Småbönderna (i världen) förlorar sina jordar i en enorm hastighet. Det är en slags omvänd jordreform. En bred majoritet av dagens jordbruksfamiljer har i dag mindre än två hektar mark att odla, och siffran fortsätter sjunka …
– Om inget görs för att vända denna trend så kommer världen att förlora sin förmåga att försörja sig med mat, säger Henk Hobbelink till IPS.”

http://www.omvarlden.se/Varlden/Briefing/Varldens-smabonder-forlorar-sina-jordar-/

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.