Frisörerna vägra klippa daliter

I en by i delstaten Karnakata vägrar frisörerna att klippa daliter eftersom högkastiga hotar att sluta komma till salongerna. Enligt den hinduistiska traditionen så är daliter oberörbara och de högkastiga riskerar därmed att “smutsa ner sig” om de klipper sig på samma ställe. I byn finns bara ca 100 daliter men ca 3000 högkastiga. Föreställningen om “oberörbarhet” är en urgammal form av diskriminering så den stora frågan är väl varför detta kommer just nu?

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.