Dalitkonst i Upplands Väsby

2014-06-17 23_41_09-Voice for the Voiceless Väsby Konsthall 30 augusti-21 september 2014.pdf

Kan konsten vara en väg till frigörelse och upprättelse?

Utställningen undersöker frågan genom fyra konstnärer; tre indiska konstnärer med dalit-bakgrund och en finsk invandrare. Hos daliterna, de oberörbara, ”kastlösa”, i Indien fyller konstenen särskild uppgift: att ge röst till dem som inte hörs, gestalta erfarenheter hos dem som lever i utanförskap. Men också att geuttryck för en växande självkänsla och stolthet över ursprunget och den kulturella tillhörigheten. Där kan en invandrare mötaupp och förenas i dialog. Utställningen arrangeras i samarbete med DSN-S, Dalit Solidarity Network Sweden.Konstnärerna är Savi Sawarkar, P.K Mahanandia, Preetam Casimir,Jacob Carlsen, Swetapadma och Sarianna Kranz.
Läs mer här.
Sarianna Kranz
Coordinator and artist
This entry was posted in Dalit. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.