Tidningen Omvärlden: “Svensk-italienska minor dödar fortfarande i Irak”

Publicerad: den 24 juni 2014 Uppdaterad: den 24 juni 2014

Minor, fyllda med svenskt sprängmedel från Bofors, gör stora landområden obrukbara och livsfarliga i de kurdiska regionerna av Irak. Varje år dödar minorna mellan 30 och 40 barn, kvinnor och män.

Damm och blod. Det är det enda som syns efter att en mina exploderat i byn Kalur mellan Kirkuk och Sulleymania i irakiska Kurdistan den 28 februari 2012. Polisen som kom till platsen hittade två allvarligt skadade nio- och tioåringar samt deras tolvårige storebror som dödats.”

http://www.omvarlden.se/varlden/Briefing/svensk-italienska-minor-dodar-fortfarande-i-irak/

This entry was posted in Svensk imperialism. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.