Italienskt kommunistparti lyfter frågan om fängslandet av Saibaba

Den 19 juni har en del partier runt om i världen gjort till en allmän dag för politiska fångar. Det italienska partiet PCm var i samband med detta ute och demonstrerade i Palermo på Sicilien.

SAIBABA STRISCIONI

This entry was posted in Italien, Solidaritet and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.