Peoples March: förbjuden tidning, åter på marknaden

 

Naxalittidningen Peoples March har kommit tillbaka. Tidningens redaktörer har attackerats och fängslats i omgångar men nu är den ute igen.

Läs tidningen här.

This entry was posted in Naxaliterna. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.