Indiska ursprungsfolk reser sig mot kol- och aluminiumjättar

I Indien pågår flera strider mellan gruvbolag, na­tur­skydd och ur­sprungs­fol­kens rät­tig­he­ter. I Madhya Pradesh vill brittiska Essar Energy och Hindalco starta ett stort kol­gruve­pro­jekt, och i bergen i Odisha vill Vedanta Resources starta en full­ska­lig alu­mi­ni­um­in­du­stri i gamla urskogar.

Läs mer här

This entry was posted in Notiser, Ursprungsbefolkningen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.