Hungerstrejkade i 14 år – ska friges

En kvinna i Indien ska friges efter att hon suttit fängslad sedan år 2000 – misstänkt för självmordsförsök på grund av en politiskt motiverad hungerstrejk. Kvinnan har tvångsmatats genom näsan fram till i dag.(TT)

Läs mer här.

This entry was posted in Nationell befrielserörelse, Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.