Daniel ska lära indiska bönder sko sina hästar

Den 4 oktober åker Daniel till Rajastan i norra Indien. ”Vi ska lära fattiga bönder att sko sina arbetshästar och lära dem klippa klövarna på oxarna”, säger han.

Läs mer här.

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.