Välkomma till konstutställning om Daliter; kastsystemet i Indien

Välkomma till konstutställning om Daliter; kastsystemet i Indien –  Väsby Konsthall!
Lördagen 30 augusti –  Invigningsceremoni 13.00– ca 13.40
Utställningen med Indiens Daliter i fokus öppnas.
Program:
 Kl. 13.00 Anders Skarin, Väsby Konsthalls Vänner ,hälsar välkommen och presenterar Wäsby konstnärsgille som ställer         ut i andra hallen.
 Sarianna Kranz presenterar “Voice for the Voiceless” -utställningens idé och bakgrund I korthet.
 Eva-Maria Hardtmann, Socialantropolog, Uppsala Universitet, håller invigningstal och ger bakgrund till Dalit-konsten.
 Dansuppträdande av dansaren Sanaya Singh.
(Utställningen öppen 12-16 under dagen)
This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.