LIC, The Cruelest Counter-Revolutionary War of The Imperialists

Jag har läst lite i Ghanapathys häfte -> LIC, The Cruelest Counter-Revolutionary War of The Imperialists som går att läsa här skrivet på engelska, Erik länkade till den itråden om litteratur som behandlar naxalitrörelsen.

Jag vet att det finns de som har svårigheter att läsa engelska så jag tänkte sammanfatta häftet (som är lokalavdelningen i Stockholms nuvarande studiematerial )i den här tråden.
Började läsa och tog en liten paus på sidan 15, och jag sammanfattar det såhär så gott det går för er som inte behärskar engelska.
OBS! Bara för att jag klarar av att föra en konversation på engelska och skulle klara av att kommunicera på det så är jag verkligen ingen engelsk språkvetare, författaren som kan flytande engelska kan använda engelska uttryck som inte går att översätta till svenska.
Så om det verkar konstigt så beror det förmodligen på att jag inte kan dessa uttryck. 

Hur som helst, på 15 sidor så skriver Ghanapathy bla.

Quote:
“When we talk of war we are meaning wars which end exploitation. Because all wars are not the same. There are wars which 
serve the interests of the exploiting classes. There are wars which stand on the side of the oppressed. There are only two kinds of wars 
in history – just wars and unjust wars. We support the just wars. We oppose the unjust wars. All counter-revolutionary wars are unjust. 
All revolutionary wars are just wars.”


på första sidan.

Han menar att det finns två sorters krig i historien, de krig som bara är krig och de krig som inte bara är krig. (Här ser vi fö. en svaghet i min tolkning av det svenska språket) men när jag läser resten av texten förstår jag att han menar att revolutionära krig är de enda krigen och de kontra-revolutionära inte bara är krig.
Krig bryter ut när flera grupper blir osams och det blir en konflikt av allt. Men även krigen ändras med tiden, förr i tiden var spjut det bästa vapnet. Nu är bomber det bästa vapnet.
Han skriver att alla krig har ett mål – förgöra fienden och strategin anpassas efter just dessa mål.
Som tex. Hur och när ska vi attackera? Hur ska vi försvara oss själva? Och det är diverse krigens strategi som skiljer alla krig åt varann.

Quote:
Any war which is waged with the aim of seizing power for economic, political and social change is a revolutionary war. 
Seizure of power is crucial in revolutionary war. But all armed struggles are not revolutionary. The armed struggles sponsored and 
incited by the exploiting classes for their interests go against the interests of the people.På svenska blir detta ungefär; det krig som förs av anledningen att ändra den ekonomiska, politiska och sociala situationen är ett revolutionärt krig.
Men de arméer och krig som förs av över och förtryckarklassen är inte revolutionärt efter det kriget först för att trycka tillbaka folket.
De revolutionära krigen har alltid pågått ända sedan de första klassamhällen.

Quote:
They have been waged under various social systems, led by various classes and in 
various forms. Whether they are rebellions led by slaves, the democratic revolutions led by the bourgeoisie, the liberation struggles 
under the leadership of the working class in the past
and the present or the nationality liberation struggles, there have been many 
revolutionary wars in history. But the revolutionary wars waged after the emergence of capitalism, especially in the imperialist era are 
of the highest order in quantity and qualityAlla krig har historiskt sett förts under varenda sociala system och har först av olika samhällsklasser. Men de revolutionära krigen har bara ökat mer och mer sedan imperialismen uppstod.
Vid sidan 5 så behandlas de kontrarevolutionära krigen på den feodala tiden och tiden under kapitalismen.
Under den feodala tiden så förde kungariken krig mot andra kungariken och även rebeller skapade krig. Alla motståndare krossades om de inte vann såklart. Författaren skriver vad jag tolkar det som att man kunde även krossa motståndare ekonomiskt.
Man kunde även gå till byar och sprida propaganda om rebellgrupperna, tuta i folken diverse skit.

Quote:
The feudal society which was in existence for thousands of years was done away with by the democratic revolutions and 
capitalist society was created. These revolutions were led by the bourgeoisie. That is why they are called bourgeois democratic 
revolutions. When the feudal society was established by overthrowing slavery or when capitalism was established by overthrowing 
feudal order through revolutionary wars power merely changed hands from one exploiting class to another but people’s political 
power was not established by ending exploitation forever.De revolutionerna som fick bort det feodala samhället gjordes av bourgeouisen, därför kallas de borgerliga demokratika revolutioner.
Trots detta så exploaterades klasses fortfarande och man fick inte bort exploateringen av klasserna.

Quote:
The bourgeois class which played a revolutionary role in overthrowing the feudal order now became the most reactionary 
class. It began to fear that the democratic consciousness it had given rise to in overthrowing the feudal order would now destroy it. It 
did not take much time for the people who participated with the slogan ‘Land to the tiller’ in the democratic revolution to claim 
‘Factories to the Workers’. Working class struggles exploded in capitalist countries.Med andra ord, nu var den reaktionära borgarklassen rädda för att arbetarklassen skulle göra revolution.

Quote:
They (Marx och Engels) prepared the proletariat for the war to be waged for the establishment of the communist society where there would be no exploitation and oppression. The proletariat given birth by the capitalist system had emerged as a great force which can destroy 
capitalismJa, precis.
Det kapitalistiska systemet födde alltså proletariatet på samma gång som senare skulle krossa kapitalismen.

Quote:
So the capitalists ventured to expand their markets all over the 
world. The relations which began as trade treaties gradually led to their becoming colonies occupied by the imperialists. Since it was 
in Europe that bourgeois democratic revolutions had been successful and capitalism had developed, the European countries occupied 
colonies throughout the world. This process was not smooth. There were decades of endless wars by which feudal kingdoms and 
tribes were defeated and were turned into colonies. Not just that, there was contention for colonies between various capitalist 
countries and horrifying wars were fought for them.När kapitalisterna började med sin handling internationellt skapades kolonierna och imperialismen.
Europa började ockupera kolonier. Kapitalister stred även om olika kolonier.

Denna engelska är väldigt, väldigt svårläst för mig. Så om det blir tokfel, bli inte förvånad/arg.

Författaren tar upp bolsjevikernas revolution och menar att det var efter det som kommunistpartier började bildas i världen.

Quote:
The Great Depression of the 1930s 
was a result of this. It became the massive crisis of the imperialist era. It led to the birth of fascism. It opened the doors to the Second 
World War. On the other hand the Soviet Union achieved planned economic development. The economic crisis of the capitalist world 
did not affect the Soviet Union’s economy. TDen stora depressionen på 30-talet var ett resultat av att imperialistiska länder förberedde sig på ännu ett nytt krig, det skapade fascism som skapade det Andra Världskriget.
Sovjetunionen i sin tur hade planekonomi och berördes inte av den internationella krisen.
(I Kina skapades den Röda Armén innan den ryska revolutionen dock)

Hur som helst så står LIC för Low Intensive Conflict och är en strategi skapad av amerikaner.

Vad menas av LIC då?

Quote:
High Intensity Conflicts: When a war breaks out all over the world or many countries in an area get involved it is called High 
Intensity Conflict. The First and Second World Wars come under this. In the High Intensity Conflicts conventional warfare is 
followed and nuclear weapons are also used. 

Medium Intensity Conflicts: When war breaks between two countries or between countries in a area and if it is conventional 
warfare without use of nuclear weapons then it is called Medium Intensity Conflict. E.g. the war between Iran and Iraq. 

Low Intensity Conflicts: All kinds of non-conventional wars like guerilla war, revolutionary wars, nationality liberation struggles, 
counter-insurgency, war on terrorists, wars on drug mafia etc.HIC är alltså när ett krig bryter ut mellan flera länder eller i hela världen, här passar världkrigen in.

MIC är när två parter krigar, tex. utan kärnvapen.

LIC är alltså guerillakrig, revolutionära krig, frihetskrig och kampen mot terrorism och drogmaffian.

Nästa sammanfattning kommer att behandla
sidan 15 till 30.


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.