Indiensolidaritet finns nu i Finland!

Igår träffade lokalgruppen två kamrater ifrån Finland som har startat upp en finsk solidaritetsgrupp för det indiska folket, vi träffades vid Slussen och satte upp lite affischer runt om Slussen, nu får vi hoppas att de inte blir nedtagna och att någon verkligen tar sig tid och tittar.
På torsdag nästa vecka ska vi ut och affischera mera! 

Det var trevligt att träffa kamraterna ifrån Finland, de berättade att det var de och 1 till som hade startat upp Indiensolidaritet i Finland, vi berättade lite om vår organisation och vad vi gör. Besöket var riktigt trevligt och våra finska kamrater är varmt välkomna tillbaka!
Lal salaam
Rakel

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.