Grunda lokalavdelning i Stockholm?

Det händer inte så mycket här på denna blogg och förhoppningen är att det skall komma rapporter om vad som händer i Stockholm här. Planen är alltså att det skall grundas en lokalavdelning i Stockholm. Hittills har det bara funnits en arbetande styrelse i Stockholm. Föreningen måste få mer fast struktur och tydlig uppdelning i ansvar mellan styrelse och lokalavdelning. Kommer vi lyckas med detta? Förmodligen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.