Ljus över övergrepp i brittiska kolonier

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ljus-over-overgrepp-i-brittiska-kolonier

Foto: APTvå medlemmar ur 1950-talets kenyanska motståndsrörelse Mau Mau förs bort i byn Kerugoya av polismän från det brittiska kolonialstyret.

Fördrivning, tortyr och massakrer. På onsdagen släpps dokument som skildrar några av de mörkaste inslagen i den brittiska kolonialhistorien.
Tusentals dokument som visar människorättsbrott som Storbritannien begick under sina sista år som kolonialmakt förstördes systematiskt för att förhindra att de föll i de nya ledarnas händer.
Somliga sparades dock och fördes till brittiska UD, där de gömdes i 50 år. Först i fjol blev det allmänt känt att det föga smickrande arkivet överhuvudtaget fanns. På onsdagen offentliggörs de första dokumenten.
Upptäckten av arkivet försatte det brittiska utrikesdepartementet i en ”pinsam, skandalartad position”, menar Cambridgehistorikern Tony Badger, som fått uppdraget att göra en översyn av dokumenten i samband med överföringen från sluten förvaring till nationalarkivet.
– De här dokumenten borde ha nått offentligheten på 1980-talet, säger Badger till Guardian.
Papperen dokumenterar bland annat månatliga underrättelser om hur de koloniala myndigheternas fiender ”eliminerades” på Malackahalvön och att brittiska ministrar kände till att deltagare i det kenyanska Mau Mau-upproret torterades och mördades – inklusive en man som sägs ha ”rostats levande”.
Där finns också svart på vitt hur hårt britterna gick fram för att tvinga bort invånare från ön Diego Garcia i Indiska oceanen.
Men några av de mest uppseendeväckande dokumenten är de som bevisar att många av de känsligaste papperen förstördes.
1961 gavs order om systematisk destruktion sedan koloniministern Ian Macleod förklarat att postkoloniala regeringar inte skulle få tag i något material ”som kunde genera Hennes Majestäts regering” eller ”medlemmar av polisen, de väpnade styrkorna, offentliga tjänstemän”, eller som skulle kunna ”användas på ett oetisk sätt av ministrar i den nya regeringarna”.
De dokument som förstörts antas inkludera detaljer kring en massaker på 24 obeväpnade bybor i brittiska Malaya 1948 och bevis för att den brittiska arméns underrättelseavdelning drev ett hemligt tortyrcentrum i Aden i Jemen under flera år på 1960-talet.
Det hemliga arkivet hamnade i ljuset i fjol, sedan en grupp kenyaner som gripits och torterats i samband med Mau Mau-upproret på 1950-talet gavs rätt att stämma den brittiska regeringen. Brittiska UD lovade då att släppa 8.800 dokument från 37 forna kolonier.
Anders Bolling
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 thoughts on “Ljus över övergrepp i brittiska kolonier

  1. Jan Wiklund

    Helt okänt är det förstås inte. Det finns t.ex. en bra bok om Mau-Mau-upproret, Wunyabari O. Maloba: Mau Mau and Kenya, James Currey/Indiana University Press 1993, där britternas beteende skildras utförligt. Men det är ingen ursäkt.

    Fast jag undrar hur svenska myndigheter skulle ha agerat. Något får mig att misstänka att de skulle smussla bort mindre diskrediterande dokument än de här.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.