Rapport från Lund

Det var ett möte om naxaliterna i Lund idag. Professor Dipak Malik, Director for the Gandhian Institute of Studies in Varanasi, India, var där inbjuden av SASNET – Swedish South Asian Studies Network/Lund University och han höll ett mycket intressant föredrag om Indien och den historiska utvecklingen fram till våra dagars nuvarande situation. En del av hans redogörelse kan ni läsa om på den här länken: http://fib.se/hem/item/1444-29-5-maoisterna-i-indien Jag kan inte göra annat än att uppmana er till att studera frågorna för att öka förståelsen för händelserna i dagens Indien.
HälsningarIngmar Håkansson.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.