PROFESSOR RITADE “OLAGLIGA TECKNINGAR” AV MINISTERN, GREPS AV POLISEN

Ett nackskott i skogen eller fängelse på obestämd tid? Välj själv. Nu slår en delstatsminster till mot de som ritar “nedsättande bilder”. Storbolagsmedia fortsätter envist med mantrat “världens största” demokrati. Det spelar ingen roll för storbolagsmedia i Sverige om de struntar i alla den parlamentariska principer. Så länge Indien är vidöppet för storbolagen i NATO-länderna och dess allierade är allt lugnt. Värre är det med Syrien som ryssarna sitter på.

http://ibnlive.in.com/news/bengal-professor-arrested-for-antimamata-toons/248327-37.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.