Den koloniala perioden lever!

Imorgon onsdag klockan 1800 på ABF-Sveavägen kommer Indiens koloniala period återupplivas under ett par timmar. Flera talare kommer att presentera vars en del av historien och därefter diskussion och en hemlig gäst. Naxaliterna kommer att spela några väl valda alster. För er som inte har sett Naxaliterna så är det en kulturgrupp som spelar politisk musik med syftet av sprida ett politiskt budskap eftersom det saknas politiska grupper i ett allt mer avpolitiserat Sverige som inte ens tillhandahåller ett enda politiskt magasin på varuhusens tidningsavdelningar.

P.S. Indien blev aldrig befriat och är fortfarande en halv-koloni. D.S. 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.