Svälten i Indien ökat rejält sedan början av 90-talet

För den indiska regeringen och de utländska intressen som tjänar grova pengar på den nuvarande utvecklingen i Indien är det viktigt att skapa bilden av att folket i Indien får det allt bättre. Den bild som byggts upp av Indien i Sverige går ut på att Indien har genomgått en nyliberal “framgångssaga”. Eftersom det inte stämmer med verkligheten att folk har fått det bättre kommer det ibland fram uppgifter som visar på att en rakt motsatt utveckling, allt fler lider av kronisk svält:

“Finally, the NSS computes figures on the extent to which nutritional intake falls short of or exceeds the level of 2700 calories per consumer unit per day. Those figures show that the calorific intake shortfall has increased over time. The percentage of consumption units in rural areas obtaining less than 80 per cent of 2700 calories (which is 2160 calories) rose from 22.7 per cent in 1993-94 to 27.6 per cent in 2004-05 and 25.8 per cent in 2009-10. In urban areas the corresponding figure rose from 26.6 per cent in 1993-94 to 28.2 per cent in 2004-05 before falling marginally to 27.7 per cent in 2009-10.”


http://www.thehindu.com/opinion/columns/Chandrasekhar/article2910006.ece

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.