“Capitalism a ghost story”

Mycket intressant t.ex. om hur finanskapitalet i Indien använder NGOs som en del av sina försök att kontrollera utvecklingen och hur de använder media för att “hjärntvätta oss” att armén måste användas i kriget mot folket (de har redan satt in armén).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.