Rapport om den landsomfattande strejken

Ett av kraven är ett stopp för osäkra anställningar. Det är ju också ett mycket allvarligt problem här i Sverige och det kräver en mycket hård strid från arbetarklassens i Indien såväl som i Sverige om man vill få ett slut på detta. Som bekant förändras ingenting av sig själv och den insikten är mycket mera spridd bland vanligt folk i Indien som på många sätt är föregångare jämfört med oss.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.