För den insnöade. Tidningar från den tidiga naxalitrörelsen.

Läs till exempel septembernumret från 1968 som innehåller ett en artikel som argumenterar varför Indien inte är självständigt utan en halv-koloni.

http://sanhati.com/liberation/

sanhati.com

Update March 3: October 1969, March 1970, April 1970. Update February 15: December 1968, January 1969, February 1969, June 1969, May-July 1970, April-June 1971, July 1971-Janurary 1972. Update February 1: September 1969, December, 1969, August 1969, August 1970, September-December 1970, January-Marc…
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.