VAD VET DU OM UPPROREN I INDIENS HISTORIA?

Den traditionella historieskrivningen är en härskarnas och exploatörernas historia. Denna sammanställning är ett försök att beskriva den indiska historien ur ett underifrån perspektiv. Det är svårt att förstå de folkliga kamper som utvecklas idag i Indien om man inte känner till något om de uppror som har föregått dem. Efter att ha letat med ljus och lykta på internet efter en sammanställningav de stora folkliga uppror som Indiens historia är fullt av blev vi tvungna att göra en egen sammanställning som är baserad på flera olika texter.

I den europeiska historien känner vi t.ex. Spartacus som levde 109–71 f.kr.och ledde ett uppror motden romerska slavägarstaten. Men visade sig mycket svårt att hitta information om äldre uppror i Indien i de källor som finns på internet, därför börjar sammanställningen med 1700-talet. För att göramaterialet mer tillgängligt förekommer förklaringar vilka möjligen kan ge texten en övertydlig karaktär. Vidare har läsaren förhoppningsvis överseende med att materialet till viss del är en renuppräkning. Detta kan vi med fördel övervinna kollektivt under kommande studier.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.