Apropå “Fjärde Världens” rekommendation av Al Jazeeras reportage från Indien

Jan Myrdal
 
Det är svårt att förstå Fjärde Världens lite blåögda hållning till Al Jazeeras reportage från inbördeskriget i Indien. Al Jazeera är en skicklig internationell nyhetskanal på TV. I många fall att föredra framför CNN och BBC – för att inte tala om Fox News. Men visst har den sin dagordning, sitt agenda för att tala nutida svengelska. Den är ju grundad, finansierad och helägd av den i den absoluta monarkins Qatar sedan länge härskande Al Thani familjen. Detta styr dess politiska roll i sin del av världen. En vilken inte är okänd. Genom att utnyttja sitt väldes enorma oljerikedom har familjen spelat/spelar en ödesdiger – men skickligt genomförd – roll i till exempel Libyen och Syrien.
 
Till Al Thanifamiljens politiska styrka hör att den – samtidigt som den inte ger något utrymme för ens ett spår av folkvälde i det oljerika territorium den direkt behärskar – inser den relativt fria debattens och nyhetsförmedlingens betydelse i regionens maktbalans. Men om Al Jazeeras, liksom det likartade BBC:s, reportage från det långa inbördeskrigets Indien därför har sitt värde i att det bryter en annars även hos oss dominerande nyhetscensur från Indien blir det samtidigt på grund av ägarintresset missledande i många stycken.
 
När det gäller min text “Röd stjärna över Indien” tror jag att jag i de europeiska upplagorna (italienska, norska, svenska, tyska) gjorde ett misstag som i den tryckta texten hänvisade till de på nätet (redstaroverindia.se) utlagda dokumenten och intervjuutskrifterna). I de indiska upplagorna (på engelska för Sydasien, samt på bengali, hindi, punjabi, telugo och tamil) utgör de bokens andra avdelning. Om Fjärde Världen läst detta hade flera frågor  blivit besvarade.
 
Men, som jag påpekade i boken, bör min boktext läsas samman med Arundhati Roys och Gautam Navlakhas texter vilka är skrivna från ett indiskt perspektiv. Den som har särskilt intresse för just hur ursprungsbefolkningen, adivasier, nu lever, organiserat sig och handlar i detta krig bör skaffa in Satnams (min översättare till punjabi f.ö.) “Jangalnama. Inside the Maoist Guerilla Zone”. Penguin Books India 2010 (ISBN 9780143414452).
 
 
Jan Myrdal
Östra Björkviken 4
S-739 91 Skinnskatteberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.