Befria Soni Sori!

THIS FACE NEEDS TO BE SPREAD LIEK FIRE ON EVERY BLOG, WEBSITE, THE FACE OF BRAVERY AND VALOUR-THE FACE OF STATE VIOLENCE- FACE OF PERPETRATOIR OF SEXUAL VIOLENCE, LETS START TEH FIRE….”
Läraren och adivasiledaren Soni Sori har sitter inspärrad och har utsatts för oerhört grym tortryr. Tortyr förekommer systematiskt över hela Indien och drabbar alla från de undre klasserna som höjer sin röst mot förtrycket. I Sverige och USA m.fl. länder är det tyst om detta så att man inte stör möjligheten till fortsatt goda affärer. 

Det pågår en kampanj för att avslöja få Son Sori fri och för att brännmärka förtryckarna. Texten och affischen på engelska ovan är från den kampanjen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.