“Enorma framsteg” i stärkandet av USA och Indiens “globala strategiska partnerskap”

Washington: Indien och USA har enats om att fortsätta arbetet med att konsolidera de enorma framsteg som gjorts för att stärka det globala strategiska partnerskapet och arbeta för att genomföra kärnkraftsaffärer.

De har också enats om att arbeta för att genomföra andra initiativ som hade tagits under de senaste åren utifrån mötet mellan utrikesminister Hillary Clinton och Indiensambassadör Nirupama Rao på onsdagen.”


Läs mer om alla dessa “fantastiska affärer” här. Säkert är alla dessa affärer fantastiska endast för USA eftersom Indien inte är ett självständigt land utan en halv-koloni som domineras främst av amerikanskt och brittiskt kapital.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.