Svensk statstelevision slår ett slag för gandhismen

Under 2011 har indiern Anna Hazare blivit känd för att ha lett en anti-korruptionskampanj i Indien. Anna Hazare förespråkar icke-våld och demonstrationer för att göra slut på korruptionen i det indiska samhället. Kritikerna, t.ex. Arundhati Roy, menar att det är Världsbanken som driver fram sådana kampanjer som Anna Hazares och att icke-våldet inte fungerar när 200 militärer i djungeln omringar en adivasiby. Varför väljer reportern att göra ett reportage om detta samtidigt som en av de största militära kampanjerna i världen pågår med tusentals döda och hundratusentals fördrivna? De har inte förmått att göra ett enda reportage om en av de största striderna i världen sedan Operation Green Hunt började 2009. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.