Vad händer i Indiensolidaritet?

Vi har fått lite hjälp av Folket i Bild som har lagt upp en hel del info om vad som är på gång. Det ser lite stökigt ut och det beror på att det är ett omgjort mötesprotokoll som de har lagt upp. Det mesta stämmer förutom viss info om kommande föreläsare som inte är spikat.

http://fib.se/pa-gang/item/894-21/1-manifestation-mot-den-indiska-statens-brutalitet

Bilden är från en demonstration mot den indiska statens brutalitet i London 2011
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.