Oklar framtid

Den här bloggen har hittills uppdaterats någorlunda regelbundet. På grund av ändringar i IndienSolidaritets bemanning är det osäkert hur det blir framöver, om den kommer att avvecklas eller om nya krafter kommer att ta över. Tills vidare säger vi dock: Tack alla trogna läsare och tipsgivare!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.