Ny attack i Jharkhand

Ännu en episod i det lågintensiva kriget på indiska landsbygden. I närheten av staden Daltonganj (markerad på kartan) i delstaten Jharkhand detonerade en stor vägbomb och åtta poliser dödades. Enligt rapporter kan målet egentligen ha varit en lokal politiker, medlem av delstatsparlamentet, men han klarade sig. Angreppet skedde inom en av de gerillazoner som maoisterna på sikt vill omvandla till befriat område. Redan nu tycks deras närvaro vara stark, men inom vissa områden i delstaten har regeringen genomfört starka motoffensiver.

Fler våldsamheter kan väntas de närmsta dagarna på olika håll. Maoisterna har proklamerat generalstrejk på grund av att deras ledare Kishenji dödades under oklara omständigheter i Västbengalen, och i delstaten Chhattisgarh tycks samhällslivet ha lamslagits åtminstone i områdena med urbefolkningar. Den har delvis varit framgångsrik i gränsområdena mellan Andhra Pradesh och  Orissa. Där sprängdes också en skola under byggnad. Att gerillan ibland spränger just skolor beror inte på att de är emot utbildning, tvärtom, men det som officiellt anges som skolor har en tendens att byggas som fästningar och förvandlas till förläggningar för de halvmilitära styrkorna, och det gillar man inte. Det kan ha varit fallet den här gången också.

This entry was posted in Gerillaarmén för folkets befrielse PLGA, Jharkhand. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.