PLGA 11 år

Folk från PLGA som Jan Myrdal mötte i januari 2010.  Killen till vänster har ett gevär som nästan ser hemmagjort ut. Det tillverkas en hel del vapen privat i Indiens utmarker. Det som damen i vitrutiga blusen till höger bär under armen kan nog vara ett betydligt kraftigare automatgevär.

Det är ett par dagar för sent att gratulera egentligen, men den 2 december kunde PLGA, Gerillaarmén för folkets befrielse, fira sin elvaårsdag. Den är den väpnade grenen av Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) och alltså en renodlat politisk armé som sätter politiken främst. Styrkan är okänd, siffror mellan 10.000 och 20.000 kämpar anges. Hur många som verkligen är beväpnade är också okänt, men man har allt från pilbågar och hemmagjorda bössor till automatvapen och lätta kulsprutor. Man försöker också tillverka raketvapen.

En stor del av styrkan är kvinnor, många från stamfolken, vilket också är medveten politik. När de mest undertryckta vid samhällskroppens botten börjar röra på sig kommer det att kännas ända upp till toppen.

Under det gångna året har PLGA förlorat ungefär 150 man och anger motståndarsidans förluster till samma antal. Att det inte varit några större strider på senaste tiden beror förmodligen av att gerillastyrkorna undviker att kämpa om man inte absolut känner att det är nödvändigt. Den indiska staten och delstaterna har satt in stora styrkor för att slå ner maoisternas och stamfolkens uppror, och det viktiga nu är nog att PLGA ser till att bevara sina styrkor inför framtida offensiver.

Ett mål som anges, dock utan någon tidsram, är att PLGA skall omformas från en gerillastyrka till en riktig armé som då får heta PLA, Folkets befrielsearmé. Vidare vill man att det stora skogsområdet Dandakaranya samt delstaterna Bihar och Jharkhand skall förvandlas till befriade områden. Slår man ihop de två nedre markerade områdena på kartan här så har man ungefär Dandakaranya. Bihar och Jharkhand ligger längre norrut, vid den övre markeringen. Både i norr och söder finns zoner där maoisterna idag nästan har kontroll, även om de inte kan hindra att större regeringsförband ibland rör sig där. Avgörande för hur maoisterna lyckas blir om man under de närmsta åren kan slå tillbaka regeringsoffensiven samt sprida kampen över större områden genom att skaffa sig mer folkligt stöd, samt alliera sig med andra grupper som slåss mot den indiska staten.

This entry was posted in Gerillaarmén för folkets befrielse PLGA. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.