Butiksidkare strejkar mot utländska investeringar

Skall Indien tillåta FDI = Foreign Direct Investment = direktinvesteringar från utlandet i sitt näringsliv, även om det exempelvis betyder att stora utländska detaljhandelskedjor går in och slår ut mängder av indiska småhandlare? Frågan om stor- mot småhandel har varit uppe i flera år, de små affärsidkarna har protesterat och olika oppositionsgrupper (även maoister) har tagit parti för dem. De har svårt att konkurrera med utländska bolag med stort eget kapital. Idag har det varit strejk bland handlare mot de senaste planerna på att släppa in utländskt kapital. Även IKEA rapporteras tveka om investeringar som läget är nu.

Som tecknaren Ninan på Times of India ser det: en dragkamp om ‘välkommen’ eller inte mellan regering och opposition, medan de stora amerikanska, engelska och franska bolagen står i dörren och väntar och undrar om det blir något

Ännu en Ninan: den lycklige premiärministern Manmohan Singh vandrar iväg med en shoppingvagn full med investeringar från olika håll i världen. Men ser det inte ut som ett farligt bananskal där framför honom …?
This entry was posted in ekonomi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.