“Röd stjärna” på norska

Myrdals Röd stjärna över Indien har även kommit ut på norska, och den som vågar sig på broderfolkets språk kan läsa en recension här. Låt oss bara fundera över en frågeställningen i den ganska omfattande texten, en fråga som riktas till norrmän men naturligtvis lika mycket gäller svenskar:

Kapitalistene håper og satser på at India skal bidra til en ny vår for en vaklende verdensøkonomi. Den norske staten og norske kapitalister har lenge hatt India som et satsingsområde, med India-strategier som regelmessig oppdateres. Vår sympati ligger hos de indiske millionmassene, som holdes nede på grunn av den økonomiske og sosiale politikken som vår maktelite støtter opp om. Bør ikke vi da bidra med litt for at det skal bikke den rette veien, også til vår fordel?

Iakttagelsen om Indien som stötta för en vacklande världsekonomi är intressant. (Indien är inte ensam att vara förhoppning för det internationella kapitalet, Kina, Brasilien och ytterligare några stater räknas in i den gruppen.) I en tidigare recension har det ifrågasatts om Indien skall vara en brännpunkt för kampen mot imperialismen idag, eller kanske den verkliga brännpunkten. Med den roll som Indien spelar kan man väl åtminstone säga att landet inte kan avfärdas som betydelselöst!
BdH

This entry was posted in Jan Myrdal, Norge. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.