Ersättare för Kishenji?

Det är ju knappast pressen som tillsätter ledare för de indiska maoisterna. Dock har man, efter att deras ledare Kishenji i Västbengalen dödats, utpekat hans bror som efterträdare. Brodern Venugopal påstås vara chef för partiets underrättelsetjänst, väl bekant med terrängen i området och bra på att organisera massrörelser.

Från vissa håll uttrycks tvivel över att Kishenji verkligen dödats under en sammanstötning med regeringsstyrkor. Det uppges att han i stället tillfångatagits, torterats och sedan mördats. Möjligen skulle det kunna hänga samman med att regeringen återigen har använt kontakter om fredsförhandlingar för att leta upp och mörda sina motståndare. Om dessa påståenden stämmer kan man nog utgå från att dörren för förhandlingar kommer att vara stängd under mycket lång tid framöver. Kampen i Västbengalen och på andra håll kommer att fortsätta, kanske under än mer bittra och våldsamma former.

This entry was posted in Kishenji, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.