En ledare borta

Med tusen poliser och soldater har en stor offensiv genomförts i distriktet West Midnapore i Västbengalen, ett starkt fäste för den maoistiska gerillan. I första fasen tycks man i stort sett inte ha hittat någonting, men enligt senare rapporter har en av de högsta ledarna för Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) och deras gerilla dödats. Molajula Koteswar Rao, mer känd som Kishenji, var medlem av partiets politbyrå och var partiets näst högste ledare. Det här är givetvis ett hårt slag mot upproret, men maoisterna har haft många förluster av den här sorten under många år men ständigt kämpat vidare och kommit tillbaka.
BdH

This entry was posted in Kishenji, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.