“Röd stjärna” recenseras i Clarté

Här är en recension av Jonas Lundgren, tryckt i Clarté nr 3/2011.

SOM NÄSTAN ALLTID börjar det med en historisk beskrivning. Det är nödvändigt eftersom ämnet egentligen tidigare bara har behandlats av ett ytterligt fåtal svenska författare, och även om man vänder sig utanför Sverige är dokumentationen dålig. Jan Myrdals Röd stjärna över Indien handlar om Naxalitgerillans kamp i Indien, en socialistisk frihetskamp. Myrdal blev personligen inbjuden arr besöka naxaliterna i djunglerna i Dandakaranya tillsammans med vännen Gautam Navlakha.

Som vanligt är det stimulerande att läsa Jan Myrdal. Hans grundlighet tilltalar. Det speciella med Röd stjärna över Indien är emellertid inte författaren, hur svårt det än är att förbise den samme eftersom boken är ett resereportage, utan att den har skapat en reaktion. Man kan ana att just det var förhoppningen. Med bakgrund i Röd stjärna över Indien har organisationen Indiensolidaritet bildats för att upprätta en solidaritetsrörelse, dels med naxaliternas kamp, dels med CPI(maoister) som är de ledande i gerillakampen.

Som litteratur sett är Myrdals bok bra, sett som upplysning är den oumbärlig. Det som kan oroa lite är att man får känslan att det finns en tanke att Indien ska stå i fokus för en ny brännpunktsteori. Det är här det ska hända, den antiimperialistiska kampen centreras runt just detta land.

Rakt upp och ner kan man heller inte läsa en bok av Jan Myrdal; hans formuleringar och långa utvikningar i perifera händelser och minnen kan ibland göra att man tappar lusten.

Men boken är så gott som ensam i sitt slag. Den behövs för att förstå Indien, naxalitema och CPI (maoister), men också för art ge oss en vidare bild av imperialismens härjningar.

Lal salam – röd hälsning!

Från bloggredaktionen vill vi lägga till några synpunkter: visserligen finns det inget övermått av böcker på svenska om Indien, men från Myrdal kom Indien väntar för trettio år sedan. Den boken är bra att läsa om man vill förstå Röd stjärna bättre. Om Indien är brännpunkten eller inte är givetvis öppet för diskussion, men bara det förhållande att var sjunde människa är indier borde ge anledning till eftertanke. Landets storlek och dess inre explosiva motsättningar likaså. Indien är viktigt! Till slut så vill vi säga att IndienSolidaritet känner stor sympati för kampen i Indien, men vi ser oss inte som en snäv propagandakanal för just naxaliterna och det ledande maoistiska partiet. Vi stödjer eller säger emot, allt efter omständigheterna. Det viktiga är att vi kan bryta nyhetsblockaden om vad som händer ute i byarna när myndigheter och storbolag härjar.

This entry was posted in Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.