Slut på vapenstilleståndet i Västbengalen

Maoisterna i Västbengalen har skrivit brev och officiellt meddelat att de avslutar vapenstilleståndet med delstatsregeringen. De anser att motparten inte har uppfyllt sina tidigare åtaganden vad det gäller att dra tillbaka trupper från djunglerna och att släppa politiska fångar, samt att den regerande Trinamoolkongressen bildat en partimilis som terroriserar befolkningen. Det är kanske mot den bakgrunden som ett par av Trinamools partiarbetare i skogsområdet skjutits ihjäl.

Den här bloggen har tidigare varit tveksam till om det verkligen skulle bli några fredsförhandlingar i Västbengalen, och som utvecklingen är blir det alltmer tveksamt. Parterna står för långt ifrån varandra, även om det kan ske överraskningar. Samtidigt är det intressant att maoisterna officiellt säger upp vapenvilan i det här läget, i stället för att vänta på en större attack från regeringssidan som motivering. Kanske man känner sig så starka att man kan utmana regeringen – handsken är kastad!
BdH

This entry was posted in fredsförhandlingar, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.