Upprop om POSCO

Det var ett tag sedan vi skrev om POSCO-projektet. Ett sydkoreanskt bolag vill bygga en stor anläggning i Orissas kust vid Bengaliska viken vilket innebär att en massa människor kommer att förlora sina hem. De gör hårt motstånd. Nu skärps läget igen. Här är en provisorisk översättning av ett upprop mot nya attacker mot lokalbefolkningen. Det har undertecknats av ett flertal personer – originaltext och hela listan finns här.

Nyhetsrapporter säger att Orissas regering åter planerar ett angrepp på det föreslagna området för POSCO-projektet. Uppenbarligen kommer åtminstone 14 polisplutoner att försöka angripa kustsidan av byarna. Detta kommer efter att folket i Dhinkia och Gobindpur modigt stod emot polisattacker under mer än två månader i sommarhettan, och drog till sig hela landets uppmärksamhet.

Detta kommer också i kölvattnet av en grovt olaglig avverkning för projektet av Miljöministeriet, direkt brytande mot Lagen om Skogsrättigheter, trots att två av ministeriets egna undersökningskommittéer har funnit att tillståndet till avverkning skulle vara brottslig. Dessutom hävdar nu Centralregeringen själv att projekt av den här typen enligt dess nya lagförslag måste ha godkännande av 80% av lokalsamhället.

Trots allt detta utlöser åter Orissas regering sin brottsliga offensiv, och Centralregeringen gör som vanligt inget för att stoppa det eller upprätthålla lagen. Den rena absurditeten och orättvisan i den kommande attacken visas vidare i det faktum att POSCO och Orissas regeringen inte har kunnat förnya sin överenskommelse om projektet. Om det inte finns någon överenskommels om vad projektet är, varför behöver man då angripa folk och ta deras jord?

Vi fördömer den överhängande brottsliga attacken mot den fredliga befolkningen i POSCO-projektets område. Vi står med dem i deras kamp mot detta ödeläggande, orättvisa och olagliga projekt.

This entry was posted in Orissa, Posco. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.