Acceptabelt våld då?

Indiens inrikesminister P. Chidambaram har varit på besök i delstaten Orissa (eller Odisha) vid Bengaliska viken. Han citeras säga att det maoistiska våldet är oacceptabelt högt. Man kan väl knappast tro att han tycker att det finns en acceptabel nivå. Men han torde anse att vilka metoder som helst är acceptabla för regeringens poliser och halvmilitära förband som försöker slå ner upproret och rensa bort ursprungsbefolkningen från områden som gruvbolagen vill ta hand om. För att göra saken värre så arbetade Chidambaram som jurist för gruvbolag innan han blev inrikesminister, och han har inte spelat någon positiv roll i de försök som har gjorts att inleda fredsförhandlingar mellan den maoistiska gerillan och regeringen. I själva verket anklagas han för delaktighet i mordet på den ledande maoist som skulle ta kontakter om förhandlingarna. Arundhati Roy har skrivit en del om denna figur (och mycket annat) i den här långa och läsvärda artikeln.

Vad som indirekt verkar sägas i artikeln är att försöken att slå ner upproret går rätt dåligt. Regeringen har skickat in 10.000 man, men det hjälper inte. Det är nog snarare så att gerillan opererar över allt större områden, särskilt i gränsområdena mot grannstaterna Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand och Västbengalen.
BdH

This entry was posted in P. Chidambaram. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.