Vardag i det lågintensiva kriget

Filmen och den här artikeln rapporterar om en attack av maoisternas gerilla mot en polisförläggning i Latehardistriktet i Jharkhand. Vad som skedde är att gerillan i förväg hade minerat en plats som de misstänkte skulle användas av de halvmilitära reservpoliserna, och vid rätt tillfälle sprängde de minan och gick till angrepp. Det hela skedde uppenbarligen totalt oväntat och en flera timmar lång eldstrid utbröt där speciellt poliserna sköt bort en väldig massa ammunition. I intervjun i filmen försöker polisens talesman hålla en tuff profil, men det ändrar knappast bilden av att man låtit sig överraskas och får vara glad över att inte mer än sju man sårades. Operationen följer gerillans favorittaktik att själv välja tid och plats för strider och varje incident av den här typen är naturligtvis mycket störande och oroande för regeringens styrkor.
BdH

This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé, Jharkhand. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.