Svenska vapen i Indien?

Egentligen är frågetecknet i rubriken fel, vi vet att Bofors sålde kanoner till Indien under Palmes tid och det orsakade en första klassens mutskandal. Namnet Bofors blev väl närmast liktydigt med korruption i Indien. Men nu har vi fått ett läsartips (tack, sådana är alltid välkomna!) om att ett indiskt halvmilitärt förband med den märkliga beteckningen Cobra är utrustade med svenska granatgevär av typen Carl Gustav. ‘Cobra’ kommer av Commando Battalion for Resolute Action och styrkan används bland annat för att bekämpa de upprorsrörelser bland urbefolkningar i Indiens djungler som vi stödjer på den här bloggen.

Så här ser underverket ut. granatgevär M/48 Carl Gustav

Även om den här vapentypen är svensk är det oklart för denne skribent om Cobras granatgevär är tillverkade här eller på licens någonstans i utlandet. Man kan ju också undra hur pass effektivt vapnet är mot rörliga motståndare i små grupper som inte bygger befästningar utan använder själva terrängen, som täta skogar, som sitt bästa skydd.
BdH

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.