Fantastisk framgång – inte svältdöd, bara hunger

Hungerns ansikten – Sahariyas i Rajasthan


Rajasthan är den stora ökenartade delstaten i västra Indien som har den tvivelaktiga äran att ha varit testplats för atomsprängningar. Vidare lär romernas ursprung finnas här.

Idag finns ett av Indiens fattigaste stamfolk bland annat i Rajasthans östligaste del:  Sahariya eller Saharia. En artikel i Hindustan Times berättar om vilken hjälp – eller brist på hjälp – dessa människor får av myndigheterna. Det handlar om ständig undernäring och att människor dör av svält. Centralregeringen har skapat fonder till hjälp, men delstatens myndigheter har antingen inte använt dem fullt ut eller använt dem för andra ändamål. Skolor och hälsovård underhålls inte. Tveksam redovisning gör att en del medel inte betalas ut till delstaten heller. Bara en bråkdel av de hus som skulle byggas för befolkningen har verkligen förverkligats, och då har byggfonderna i stället kommit regeringsanställda till godo.

Sahariya-by

Hus för regeringstjänstemän, byggda för pengar som egentligen skulle ha gått till Sahariyas

En person är dock nöjd, nämligen distriktsmagistraten i Baran, längst österut i delstaten. Han tycker att det är en fantastisk framgång med hjälpprogrammet: Sahariyas dör inte av hunger längre. Och har man inte större ambitioner än så, så är det fantastiskt!

Vill man veta mer så finns ytterligare detaljer om läget för Sahariyas och indiska urbefolkningar i denna uppföljning. Tidningen skall komma med fler artiklar om läget för stambefolkningar i olika delar av Indien. Detta är typiskt för Indien – det finns vanskötsel, korruption och övergrepp som ibland avslöjas av stora media, samtidigt som meborgarrättsaktivister och politiska aktivister som gör samma sak kan riskera mycket hårda åtgärder från myndigheter och privata intressen på olika nivåer.

This entry was posted in Rajasthan, svält. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.