Rikingar i Indien

Enligt det USAmerikanska finansbladet Forbes finns två indier med på listan över världens rikaste människor. Det är Lakshmi Mittal på sjätte plats, god för 31,1 miljarder dollar i stålbranschen. Mukesh Ambani heter mannen på nionde plats med förmögenhet 27 miljarder dollar som kommer från petrokemisk industri, gas och olja. Åtminstone Mittal torde ha intresse att komma åt naturresurser i de områden där strider pågår mellan gerilla och regering. Bland annat gäller det Sarandaskogen i delstaten Jharkhand där det finns stora förekomster av järnmalm, samt längre söderut i delstaten Chhattisgarh, där man utkämpar “the big fight”.

This entry was posted in ekonomi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.