Nya offer i det lågintensiva kriget

Enligt rapporter dödades över 600 indiska poliser och paramilitärer under perioden 1 september 2010 till 30 september 2011. De farligaste områdena var i delstaterna Jharkhand och Chhattisgarh med 36 och 47 fallna respektive, alltså i områden där det maoistiska upproret är som starkast. Men förluster har gjorts i många andra delstater, och det framgår inte av artikeln vilka omständigheterna är.

Det allmänna intrycket, om vi ser till kampen mellan regeringen och maoisterna, är att regeringen ännu har större förluster. Det förefaller alltså som om gerillastyrkorna oftast själva kan välja tid och plats när de vill slå till, vilket naturligtvis är en mycket stor fördel. Den senaste attacken av större format var 21 oktober i Chhattisgarh, på gränsen mot Orissa. I en kombinerad minsprängning och bakhåll dödades scx soldater, ytterligare tre sårades och ett par rapporteras som försvunna. Poliserna hade ryckt ut på ett larm om att maoister hade slagit till mot skogstjänstemän i en by. Förhållandet mellan dessa tjänstemän och lokalbefolkningen har ofta varit dåligt. Men när polispatrullen hade kommit till platsen, och sedan vänt åter mot basen utan att få något särskilt uträttat, slog gerillan alltså till.

Här skedde överfallet, på gränsen mellan Chhattisgarh och Orissa
This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.