Nytt generalkonsulat i Indien

Utrikesminister Carl Bildt är just nu i Indien. Sverige kommer att öppna ett generalkonsulat i Mumbai/Bombay enligt detta pressmeddelande från UD.

Regeringen har beslutat att öppna ett svenskt generalkonsulat i Mumbai, Indien. Sverigefrämjande kommer bli en central del i verksamheten och generalkonsulatet får en betydelsefull uppgift i att utveckla kontaktnätet med företrädare för indiskt näringsliv och institutioner.

Kontakterna mellan Sverige och Indien har ökat och breddats kraftigt de senaste åren. Det gäller såväl på politisk nivå som för näringsliv, forskare och studenter. Beslutet att öppna ett generalkonsulat i Mumbai är en del i den överenskommelse regeringen har slutit med Socialdemokraterna om utrikesförvaltningens framtid.

Mumbai är en av världens största städer med nära 20 miljoner invånare och utgör Indiens finansiella och ekonomiska centrum.

– Indiens betydelse för Sverige växer, därför finns skäl att öka den svenska närvaron på den allt viktigare indiska marknaden. Öppnandet av ett generalkonsulat i Mumbai utgör ett led i Sveriges ökade ansträngningar att bygga långsiktiga och breda relationer med Indien, säger utrikesminister Carl Bildt.

Generalkonsulatet beräknas öppna vid halvårsskiftet 2012.

Kanske excellensen Bildt vid något tillfälle kan fundera över den nyhetsblockad som den etiopiska regeringen infört i Ogadenprovinsen, och där Bildt har haft affärsintressen, med den nyhetsblockad som den indiska regeringen försöker genomdriva när man skickar in trupper i de egna råvarurika områdena och jagar bort befolkningen? Kan det finnas likheter?

Även Mumbai har sin fina respektive mindre fina sidor, och de senare är väl inte så angelägna att visa upp för besökare:

This entry was posted in Carl Bildt, Mumbai, slum. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.