Första räden i Jangalmahal

Enligt lokalpressen har regeringsstyrkorna nu gjort sin första räd i skogarna i västra Västbengalen för att få tag på ett par ledare för upproret. Det misslyckades. Man hittade en mina, ett gevär av en typ som verkar ha varit modern för hundra år sedan, samt grep några personer som badade och som inte var ledare.

Är den inofficiella vapenvilan därmed bruten? – Kanske, eller så är det en tillfällig styrkedemonstration från regeringen för att försöka skrämma motståndaren till förhandlingsbordet. Utsikterna att skrämma den erfarna och hårdföra gerillan får dock anses vara små.

This entry was posted in fredsförhandlingar, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.